Ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka  
     
 

Celem stowarzyszenia jest inicjowanie i wspieranie rozwiązań sprzyjających zachowaniu lokalnego krajobrazu, tradycji, kultury i ochrony środowiska naturalnego. To bardzo szeroki zakres działania, ale właśnie taką wizję stowarzyszenia przyjęto na zebraniu założycielskim w Hajnówce, na skraju Puszczy Białowieskiej, w regionie pogranicza kultur i bogactwa przyrody.

Stowarzyszenie chce chronić wartości krajobrazu, zajmuje się edukacją i działaniami na rzecz demokracji lokalnej. Organizuje regularnie spotkania poświęcone zagadnieniom ochrony wartości kulturowych i przyrodniczych. Jest aktywne w mediach, współpracuje z nauczycielami i ośrodkami edukacji, uczestniczy w wydarzeniach artystycznych. Nieregularnie ukazuje się wewnętrzny informator stowarzyszenia „Hurtok”. Bronimy ginącej kultury i ginącej przyrody.

Zakres działań stowarzyszenia obejmuje ochronę wartości krajobrazowych, na które składa się kultura i przyroda. Obie wartości giną równie szybko, a my mamy szczęście mieszkać w regionie gdzie zachowało się ich wyjątkowo dużo. Siedzibą stowarzyszenia jest Hajnówka, położona u wrót do najstarszego lasu Europy – Puszczy Białowieskiej. W okolicy są najpiękniejsze drewniane wsie, spotykają się kultury: białoruska, ukraińska i polska. Towarzystwo Ochrony Krajobrazu pragnie zachować całe bogactwo zastanego dziedzictwa.

W razie potrzeby prowadzi konkretne działania i kampanie, np. dla uratowania opuszczonego cmentarza koło Nowego Berezowa, dla ograniczenia ruchu samochodów po Puszczy Białowieskiej i promocji ruchu rowerowego oraz bryczkami, TOK udało się powstrzymać wycinkę dwustuletnich wiązów na skraju Puszczy Białowieskiej, stowarzyszenie zwraca uwagę na plany zagospodarowania przestrzennego i charakter nowej architektury, starając się współpracować z lokalnymi samorządami. Zdajemy sobie sprawę, że w dobie presji rynku i unifikacji pracy nam nie zabraknie, dlatego zapraszamy do współdziałania i zapisywania się do stowarzyszenia.

Spotykamy się systematycznie w każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 1700  w budynku Centrum Promocji Regionu w Hajnówce (Przystanek Czerlonka) ul. Białostocka 2A (Fot.  obok).  Serdecznie wszystkich  zapraszamy.

Osobom prywatnym  i istytuciom chcącym wspomóc działalność TOK'u podajemy nasze konto  bankowe: 

37 8071 0006 0005 8900 3000 0010

Tu sie spotykamy

INFORMACJE O STOWARZYSZENIU
Stowarzyszenie "Towarzystwo Ochrony Krajobrazu" (w skrócie TOK) zostało założone w 2002 roku przez grupę mieszkańców okolic Puszczy Białowieskiej dla ochrony lokalnej kultury, tradycji, języka, a także wartości naturalnego krajobrazu i niepowtarzalnej dzikiej przyrody. Od tego czasu wielokrotnie zajmuje publicznie stanowisko w kwestiach dotyczących tych zagadnień i angażuje się w kampanie.
Prowadzi także działalność edukacyjną i wydawniczą (m.in. dwujęzyczne kalendarze, polsko/białorusko/anglojęzyczna broszura "Dziedzictwo kulturowe regionu Puszczy Białowieskiej", płyta multimedialna "Krajobrazy powiatu hajnowskiego", audio CD "Rozmowy, piosenki, kolędy śpiewane w okolicy Puszczy Białowieskiej").


TOK jest stowarzyszeniem zwykłym posiadającym osobowość prawną. Nie prowadzi działalności handlowej.
REGON: 052141177
NIP: 543-20-28-120
Rachunek bankowy: 37 8071 0006 0005 8900 3000 0010

Zarząd stowarzyszenia:
Andrzej (Janusz) Korbel - prezes
Zofia Lemiesz, Natalla Gierasimiuk - wiceprezes
Irena Parfieniuk - sekretarz
Nela Szczuka - skarbnik
W każdą ostatnią środę miesiąca odbywają się otwarte spotkania TOK, które rozpoczynają się o godzinie 17:00.
Spotkania odbywają się w użyczonej na ten cel nieodpłatnie salce Centrum Promocji Regionu w Hajnówce "Przystanek Czerlonka", przy ul. Tamary Sołoniewicz 2 (dawna stacyjka kolejowa w Czerlonce, obok Hajnowskiego Domu Kultury).

Zapraszamy zainteresowanych ochroną krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego!

 
  Adres do korespondencji:
TOK, Ul. Tamary Sołoniewicz 2, 17-200 Hajnówka
  tok4@wp.pl